Đoạn code giúp xây dựng trang nhạc

 Nếu bạn có ý định tự viết một trang nghe nhạc trực tuyến “made in tự tui” thì bạn nên tìm hiểu đoạn code này nhé. Đây chỉ là đoạn code chèn đối tượng WMP vào trang web thôi.

<object width=”352″ id=”winMedia” height=”300″ classid=”CLSID:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6″>
<param name=”URL” value=”chuotsieuquay.wmv“>
<param name=”ShowControls” value=”1″>
<param name=”Volume” value=”100″>
<param name=”ShowDisplay” value=”0″>
<param name=”ShowStatusBar” value=”1″>
<param name=”Autosize” value=”-1″>
<param name=”Allowscan” value=”-1″>
<param name=”AllowChangeDisplaySize” value”-1″>
<param name=”Enable” value=”-1″>
<param name=”EnablePositionControls” value=”-1″>
<param name=”EnableTracker” value=”-1″>
<param name=”InvokeURLs” value=”-1″>
<param name=”PlayCount” value=”1″>
<param name=”Rate” value=”1″>
<param name=”SelectionStart” value=”-1″>
<param name=”SelectionEnd” value=”-1″>
<param name=”WindowlessVideo” value=”-1″>
<param name=”EnableContextMenu” value=”1″>
</object>

 Chú ý ở dòng gạch chân và in đậm nhé !

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: