Thế nào là một Framework ?

Framework bao gồm những đặc tả cho những chuơng trình chạy trên nó như hỗ trợ chương trình, thư viện mã, mà bạn có thể sử dụng hoặc dựa trên nó để phát triển lên.

Ví dụ: Nếu viết một trang ajax tương tác với người dùng. bạn phải chú ý đến người dùng sử dụng trình duyệt gì? Họ có hỗ trợ Javascript hay không? và bạn phải tự code những hiệu ứng nhưng khi sử dụng Framework, nó sẽ lo cho bạn những vấn đề đó. Cái này ai học Java và .NET thì khỏi cần nói nhiều nhỉ?

Tìm mãi trên google cuối cùng cũng tìm ra rồi.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: