Tự tô sáng đoạn code

Hôm nay tình cờ phát hiện điều thú vị này, là có những script có thể tô màu đoạn code tự động thay cho bạn. Rất thích hợp để truyền đạt, minh họa trên các website, blog. Để biết thêm chi tiết xin mời đọc 2 bài viết sau :

Còn quá nhiều thứ mình phải học, học nữa học mãi.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: