Tìm hiểu về Grid Computing

Grid Computing : Tính toán lưới

Tính toán mạng lưới là công nghệ cho phép các doanh nghiệp tận dụng cùng lúc nhiều máy tính như một thực thể đơn để thực hiện một chu trình tính toán hoặc chạy một ứng dụng. Công nghệ này có thể làm giảm bớt chi phí phần cứng bằng cách tăng cường tỷ lệ tận dụng hạ tầng có sẵn, đồng thời vẫn nâng cao sức mạnh tính toán mà không cần phải bổ sung thêm CPU.

Link :

  1. http://vietbao.vn/Vi-tinh-Vien-thong/Tinh-toan-mang-luoi-bat-dau-mo-rong-anh-huong/10846819/217
  2. Tính toán lưới 1
  3. Tính toán lươi 2
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: