Open Source : Quản lý bán hàng

Vừa rồi làm luận văn, một phần đề tài có liên quan đến quản lý bán hàng, tiếc là biết đến cái opensourse này trễ quá nên hok có tham khảo được. Hôm nào rãnh tìm hiểu nó mới được.

Homepage của nó đâu :

http://www.openbravo.com/product/pos/

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: