Thế nào là một lập trình viên php chuyên nghiệp

Nguồn: http://blog.vnext.vn/?p=18

Cùng là lập trình PHP, nhưng điều gì tạo ra sự khác biệt giữa 1 lập trình viên PHP chuyên nghiệp, và 1 lập trình viên PHP “mới vào nghề”, hoặc “vào nghề lâu nhưng không chịu bước lên chuyên nghiệp”? Sau đây là 1 số đặc điểm của người chuyên nghiệp. (Số điểm là tôi tự cho, bạn được mấy điểm nhỉ?)

 • PHP5 vs PHP4: phải kể ra ít nhất 3 tính năng quan trọng tạo ra sự khác biệt giữa hai phiên bản này. (5)
 • Mạng: có khả năng lập trình socket, hoặc ít nhất cũng hiểu cách kết nối đến các máy khác. (2)
 • OOP: hiểu sâu về LT HĐT để có thể trả lời vài câu hỏi đơn giản, thí dụ các phương thức private và protected khác nhau thế nào. Phải hiểu (không nhất thiết phải dùng hết) các khái niệm: interface, constructor, private/public/protected, kế thừa, đa hình, phương thức tĩnh. (7)
 • CSDL: hiểu thế nào là một CSDL được chuẩn hóa, hiểu về các khóa chính và khóa ngoại. (5)
 • Design patterns: không nhất thiết lúc nào cũng phải dùng, nhưng quan trọng là phải hiểu tại sao nó có ích. (3)
 • Quản lí mã nguồn (source control): ít nhất nhất một hệ thống quản lí mã nguồn (chứ không phải là zip các tập tin rồi lưu vào thư mục tạm nào đấy). Điểm thưởng cho ai chỉ ra ít nhất 1 khuyết điểm của CVS. (2)
 • Unit Testing: hiểu thế nào là unit testing, tại sao nó quan trọng. Điểm thưởng cho test driven design, unit test javascript, biết sử dụng Selenium. (2)
 • Tham gia vào cộng đồng: tôi có thể google vài thứ hay ho mà bạn làm với PHP hoặc các công nghệ web, cẩn thận nếu tôi không thể google được gì về bạn. Điểm thưởng nếu bạn có tham gia vào một đề án nào đó. (3)
 • Kĩ năng javascript: biết cách làm việc với DOM (appendChild, removeChild, nextSibling, v.v…), biết tạo lớp riêng trong JS, điểm thưởng nếu biết tạo biến cục bộ trong javascript. (3)
 • Kĩ năng CSS: biết về mô hình hộp (box model) của CSS , hiểu các CSS selector và cách kế thừa. (3)
 • Đam mê cải tiến: yêu những gì bạn đang làm. Biết tạo cho mình những kĩ năng riêng và trở nên có giá trị hơn. (7)
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: