Phương pháp học tập ở bậc đại học

Tôi nhận được những chia sẽ này trong một bài nói chuyện về phương pháp học tập ở bậc ĐH, tôi xinh chia sẽ mọi người.
1. Tự học

® Ghi chép: ở lớp, ở thư viện, ở các seminars, ở viện bảo tàng, khi đi tham quan… tập quan sát và ghi nhận thông tin

® Tìm tài liệu: qua sách báo, trên internet; trong thư viện của trường; ở nhà… à tập nhận biết và chọn lọc thông tin

® Đọc tài liệu: đọc ý chính, đọc nhanh và nắm bắt ngay nội dung, gạch dưới những ý chính trong tài liệu à tập phân loại thông tin

® Tóm tắt tài liệu/thông tin: chỉ ghi những ý cần thiết, tránh dài dòng à tập diễn đạt ngắn gọn và xúc tích

2. Học tập theo nhóm

® Lập lịch họp nhóm

® Phân công giữa các thành viên

® Ghi chép và trao đổi thông tin

® Tranh luận và bảo vệ ý kiến

® Tham khảo chuyên gia hoặc giảng viên

3. Thực tập

® Nhận giấy giới thiệu và liên hệ nơi thực tập

® Tuân thủ nội quy thực tập/làm việc tại đơn vị

® Quan sát, học hỏi kinh nghiệm và nêu thắc mắc, không ngại khó

® Viết báo cáo

(Sưu tầm)

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: