trích từ cntt.tv

Dĩ nhiên việc viết tắt của ngôn ngữ rất quan trọng. Bất kỳ thứ gì cao hơn mã máy thô đều là cách viết tắt. Viết tắt là cái giúp các lập trình viên nghĩ và làm việc ở các cấp độ cao. Hãy nhìn nhận vấn đề này như sau: C và C++ có “goto” và “if”. Nhưng chúng cũng có “while”, thật ra chỉ là cách viết tắt kết hợp “goto” và “if”. C, C++, C# và Java có “for”, nhưng nó chỉ là cách viết tắt cho một kiểu vòng lặp “while” nào đó. C++ có lập trình huớng đối tuợng, nhưng kiểu huớng đối tuợng của C++ có thể tạo trong C bằng cách sử dụng kết hợp struct và con trỏ.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: