PgAdmin III Plug-in : PostGIS Shapefile and DBF Loader

Source:postgisonline
translate by:fly2universe
date:09.08.2010

PgAdmin 1.9+ đã có một kiến trúc plugin đơn giản để dễ dàng tạo một plugin mới. Tất cả được điều khiển bởi file plugins.ini. Trong file này bạn có thể đăng ký những chương trình thực thi mà bạn muốn. Nếu bạn muốn thực thi lấy những thông tin cấu hình CSDL, có một tùy chọn cho điều đó và bạn chỉ cần có để xây dựng những thực thi của bạn chấp nhận sự  chuyển sang chế độ lệnh.

Bạn có thể tải phiên bản dành cho Windows tại đây : http://www.postgis.org/download/windows/experimental.php. Nếu bạn không muốn tải kèm theo PostGis 1.5 binaries hãy tải  PostGIS ESRI Shapefile GUI.

Để kích hoạt plugin, làm theo các bước sau:

1. Mở PgAdmin, và kiểm tra vị trí của thư mục bin bằng cách chọn Options từ menu File

2. Bạn có thể muốn thay đổi đường dẫn nếu như  nó đang trỏ tới bản cài đặt cũ của PostgreSQL và PgAdmin

3. Copy PostGisGUI vào thư mục bin như đường dẫn được chỉ ra trong hộp thoại trên.

4. Tiến hành Edit file plugins.ini trong thư mục PgAdmin III bằng cách thêm những dòng sau (tìm thấy trong file ReadMe) hoặc ghi đè file plugin.ini với  gói kèm theo, với giả sử là bạn không có chỉnh sửa file plugins.ini trước đó:

;
;PostGIS shp2pgsql-gui (Windows):
;
Title=PostGIS Shapefile and DBF loader
Command="$$PGBINDIR\postgisgui\shp2pgsql-gui.exe" -h "$$HOSTNAME" -p $$PORT -U "$$USERNAME" -d "$$DATABASE" -W "$$PASSWORD"
Description=Open a PostGIS ESRI Shapefile or Plain dbf loader console to the current database.
KeyFile=$$PGBINDIR\postgisgui\shp2pgsql-gui.exe
Platform=windows
ServerType=postgresql
Database=Yes
SetPassword=Yes

5. Mở lại PgAdmin và menu Plugins của bạn sẽ trông như thế này:

6. Nếu bạn không có một CSDL nào được chọn, menu Options sẽ ở trạng thái disabled, nhưng một khi đã có một CSDL được chọn, bạn có thể nhấn vào biểu tượng bộ nạp và bạn sẽ thấy trên màn hình như thế này:

7. Nếu bạn click vào nút Option

bạn có thể tinh chỉnh mọi thứ, như cho dữ liệu long/lat để tải trong các loại dữ liệu địa lý mới.

NOTE: That for geography your data most already be in WGS 84 long lat (4326) which is the only spatial ref supported for geography since transform support is not currently built into the PostGIS loaders. For data you get from Tiger and Census boundary files(although they are in NAD 83 long lat (4269), you can get away with lying and calling it 4326 for most use cases, since they are almost identical in spheroid,datum etc to the WGS 84 one)

P/s: cái bên dưới chổ NOTE đọc để tham khảo, quan trọng là cách thiết lập plugins

(c)f2u

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: