Other

PR :  (Public Relation Specialist) : Nhân viên PR là người đại diện cho các công ty, tổ chức thậm chí Chính phủ giao tiếp với công chúng. Họ còn được gọi là chuyên gia truyền thông hay chuyên gia quan hệ báo chí. Một chuyên gia PR có nhiệm vụ truyền tải thông điệp của lãnh đạo hoặc của khách hàng của mình tới công chúng, thông thường họ sử dụng các kênh báo chí để thực hiện các kế hoạch này.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: